Sarajevo Pomo─ç za socijalno ugro┼żene

Općina Centar Sarajevo: Za jednokratne socijalne pomoći više od 94.000 KM

Od januara do novembra na osnovu prijedloga o dodjeli jednokratne novčane pomoći, kojeg podnosi Služba za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica Općine Centar, općinski načelnik Nedžad Ajnadžić potpisao je zaključke kojim se odobrava isplata 94.170 KM za 382 osobe u stanju socijale pomoći za pomenutu namjenu.

Odobrena finansijska sredstva su uplaćena na žiro račune podnosioca zahtjeva za jednokratnu socijalnu pomoć.

Tokom cijele kalendarske godine moguće je podnijeti zahtjev na Protokol Općine Centar i na osnovu Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a samo jednom godišnje odobriti isplatu jednokratne socijalne pomoći.

Pravo na jednokratne novčane pomoći imaju osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći, tuđe njege i lične invalidnine, osobe s posebnim potrebama i nesposobne za samostalan rad, korisnici dječijeg dodatka, samohrani roditelji koji su korisnici dječijeg dodatka i čija se djeca nalaze na redovnom školovanju do 25 godina života, djeca bez oba roditelja ili bez roditeljskog staranja čiji prihodi domaćinstva ne prelaze 400 KM, porodilje koje nisu u stalnom radnom odnosu, kao ni njihovi članovi domaćinstva, penzioneri, stara, bolesna i iznemogla lica preko 65 godina starosti čija primanja u domaćinstvu ne prelaze 400 KM mjesečno…

Prema navedenom pravilniku za domaćinstva do dva člana odobrava se 200 KM, do četiri člana do 300 KM, a ukoliko domaćinstvo broji preko četiri člana onda taj iznos pomoći može biti do 350 KM. Općina Centar je u budžetu za 2017. godinu za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama izdvojila 130 hiljada KM, saopćeno je iz te općine.